Bøgata 22, 3800, Bø i Telemark

traktor

Med førerkort klasse T kan du føre traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger.

Den nye føreropplæringen for traktor følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at eleven skal ha riktig progresjon i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Frem til førerkortinnehaveren har to års erfaring eller fyller 21 år er føreretten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med samlet tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg. Vektbegrensningen gjelder ikke når førerett klasse T erverves etter fylte 21 år.

Klasse T 141-T 148: Hurtigkjørende traktor med fart opp til 50 km/t og vekt opp til 50 tonn. Opplæringen består av 5 timer teori og 2 timer kjøring med traktor og henger m/last.

Vi er autorisert for å holde disse kursene/godkjenne deg.

Kjøretime

NOK 830 pr. time

Leie av traktor til førerprøve

NOK 1900